СУ "Св. Климент Охридски"

Научноизследователски проекти

Skip Navigation Links
 

Търсене

Новини

Вход в системата

 

 

>>Регистрация
>>Забравена парола

Ръководство


Проектиране на нови противотуморни препарати на основа на метални комплекси16.12.2016 г. 16.12.2019 г.

Предложеният проект е посветен на повишаване на знанието за влиянието на молекулната структура върху биологичната активност на метални комплекси, проектирани като противотуморни препарати. На основата на теоретичен анализ на експерименталните данни за структурата на доказани в клиничната практика противотуморни лекарства, както и данни за „структура– антипролиферативни свойства” ще бъдат конструирани нови противотуморни агенти. При конструирането ще бъдат използвани различни стратегии, а именно: 1) замяна на платината с йони на други метали, за които процесите на лигандно заместване протичат сравнително бавно (Ru3+ ) или 2) за които се предполага различен механизъм на биологично действие (Ru2+, Au3+); 3) използване на предимствата на комплексите на металните йони в междинни и високи степени на окисление по отношение на кинетика на комплексообразуване и термодинамична стабилност на връзката M-L; 4) търсене на преимуществата на двете допълнителни координационни места, осигурени от октаедрични структури на металните йони във високи степени на окисление; 5) подбор на „носещи” лиганди, с различни по характер донорни функционални групи, осигуряващи координиране и междумолекулни взаимодействия; 6) разполагане на напускащите лиганди в trans-положение; 7) удължаване на молекулната структура в полиядрени комплекси и др. Структурата и основните физикохимични свойства на новополучените комплекси, както и процесите на комплексообразуване ще се изучават с различни инструментални методи за анализ, като методите на молекулната спектроскопия – UV-VIS, IR, EPR, NMR, ЕSCA, XPS, както и с методи като мас-спектрометрия, рентгенова дифракция, магнитохимични, термогравиметрични, електрохимични и др. За да се изследват процесите на лигандно заместване във водни и в разтвори на биологични буфери, както и протичащите окислително редукционни процеси, ще се проследят взаимодействията на новите комплекси с моделни биомолекули като ДНК бази, протеини, тиол-съдържащи лиганди и др. Ще бъдат оценени противотуморните свойства на новите комплекси с различни биологични тестове. За експеримента ще бъдат използвани туморни клетъчни линии, включително и резистентни към цисплатин, а активността ще бъде оценявана спрямо еталонното лекарство. Ще бъдат направени теоретични изследвания върху молекулната структура, реактивоспособността и спектроскопските характеристики на избраните лиганди и получените нови комплекси, за да се изведат правила за структурни характеристики, определящи противотуморна активност и така да се насочи експеримента. Очаква се, че получените експериментални и теоретични резултати ще допринесат за изясняване влиянието на металния йон, вида на лиганда и структурата на комплекса върху механизма на противотуморно действие.
проектиране и насочен синтез, антитуморна активност, метални комплекси

Детайлна информация

Национален
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016г. МОН - Фонд „Научни изследвания”
120000,00 0,00

Координатор


СУ "Св. Кл. Охридски" - Факултет по химия и фармация

Галина Генчева

Участващи подструктури на СУ "Св. Климент Охридски"


Ръководител(и) в СУ "Св. Климент Охридски"Доцент, ggencheva@chem.uni-sofia.bg

Партньори на проектаНаучни прояви

<юли 2020 г.>
пнвтсрчтптсбнд
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789