СУ "Св. Климент Охридски"

Научноизследователски проекти

Skip Navigation Links
 

Търсене

Новини

Вход в системата

 

 

>>Регистрация
>>Забравена парола

Ръководство


Привеждане на обучението по превод във ФКНФ-СУ в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят18.5.2013 г. 18.5.2015 г.

В съвременния свят глобализиращата се икономика се изправя пред проблема на многоезичието, който е само част от проблема на „многокултурието“. От възможните алтернативи – езикова и културна унификация или запазване на езиковото и културно многообразие – светът сякаш вече е избрал втората. Това важи с особена сила за Европейския съюз, който провежда политики, насочени към съхраняване на всички европейски езици и свързаните с тях култури, независимо от броя на техните носители. Този избор е продиктуван от принципите на демокрация и зачитане на човешките права, едно от които е правото на културна идентичност. Два са основните начини за съхраняване на езиковото многообразие – изучаване на чужди езици и превод на съдържание между езиците. И двата начина водят до активно общуване както в сферата на културата, така и на деловите отношения. В този контекст настоящият проект си поставя за цел да бъде развито обучението по превод във ФКНФ, така че да дава знания и умения, които отговарят на нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, и които са съобразени с глобалните тенденции в развитието на съвременната езикова индустрия. Тази обща цел ще бъде постигната чрез следните специфични цели: - Повишаване качеството и ефективността на обучението чрез (а) съдържателно, методическо и технологично обновяване; (б) разширяване на компетенциите на преподавателите и по-широко ангажиране на действащи преводачи в процеса на обучение; (в) разширяване на достъпа на студентите в специализираните магистърски програми до форми за затвърждаване на уменията и компетенциите в реална работна среда; - Въвеждане на форми на взаимодействие между бакалавърските и специализираните магистърски програми, които да позволяват синхронизиране на ключови аспекти на обучението по превод с оглед максимално ефективното използване на човешките и технологични ресурси на факултета. - Съобразяване на обучението с търсенето на преводачески услуги между български и други езици в национален мащаб. - Активизиране на взаимодействието с доставчици и потребители на преводачески услуги от бизнес сектора и институционалния сектор, както и разработване на устойчиви модели за това взаимодействие. - Създаване на условия за по-активна работа на студенти и преподаватели в магистърските програми за решаване на приложно-лингвистични проблеми и разработване на приложно-лингвистични продукти, ползването на които подпомага работещите в сектора на преводаческите услуги. Целите на проекта са формулирани в съответствие с целите на Приоритетна ос 3 на ОП РЧР: „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда, за изграждане на икономика, основана на знанието“, в рамките на която се реализира грантовата схема “Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”. Партньор на ФКНФ по проекта е Българска асоциация на професионалните преводачески агенции - БАППА. Целеви групи са студентите в бакалавърските програми и специализираните магистърски програми по/със превод към ФКНФ, както и преподавателите по преводни дисциплини и свързани с обучението по превод дисциплини.
обучение по превод, пазар на услуги, базирани върху превод, многоезичие, глобализация

Детайлна информация

Национален
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Министерство на образованието и науката
262955,42 0,00

Координатор


Министерство на образованието и науката

Цветомира Пашова

Участващи подструктури на СУ "Св. Климент Охридски"Ръководител(и) в СУ "Св. Климент Охридски"Доцент, t.pashova@uni-sofia.bg

Партньори на проекта
Научни прояви

<юли 2021 г.>
пнвтсрчтптсбнд
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678