СУ "Св. Климент Охридски"

Научноизследователски проекти

Skip Navigation Links
 

Търсене

Новини

Вход в системата

 

 

>>Регистрация
>>Забравена парола

Ръководство


Ацидофилна хемолитотрофна микробиота в околната среда: оценка на риска от метаболитната й активност и възможности за практическо използване.12.12.2018 г. 12.12.2020 г.

Ацидофилните микроорганизми фокусират научния интерес както заради възможността за тяхното практическо приложение така и поради риска за околната среда, свързан с метаболитната им активност. Ацидофилните хемолитотрофни бактерии и археи са доминиращите микроорганизми в естествено възникналите киселинни хабитати и тези с антропогенен характер. Те генерират енергия от окислението на феро йони, елементарна сяра, метални сулфиди и други неорганични форми на сярата до сулфати, трансформират в по-мобилни форми редица тежки метали. Като негативен ефект от метаболитната им активност е образуването на кисели дренажни води, които замърсяват повърхностните и подпочвените водоеми и почвата. Членовете на хемолитотрофната ацидофилна микробиота показват фенотипно разнообразие, метаболитна пластичност по отношение на енергетичните си субстрати, кинетиката на окисление и устойчиност към метални йони. Към настоящия момент, информацията относно формите на взаимоотношения на представителите на микробните ценози и относителният дял на отделните представители в киселинните хабитати е крайно оскъдна. В същото време нейната динамика и метаболитна активност представляват изключително съществен рисков фактор за околната среда поради генерираната висока киселинност и трансформация на различни тежки метали в по-мобилна форма. Главната цел на проекта е да бъде изследвана качествената и количествена структура на автохтонна хемолитотрофна микробиота, обитаваща киселинни хабитати и оценка на риска за околната среда от нейното присъствие. Предвиждат се изследвания за количествена характеристика на тази микрофлора, разработването и оптимизирането на методи за изолиране и култивиране на тези бактерии, идентификация на доминиращите видове посредством полифазна таксономия на базата на класически методи и методи на молекулната таксономия, разработване на система за експресна детекция и мониторинг на специфичната микрофлора в естествени местообитания (сулфидни находища) и в промишлени инсталации за добив на метали. Изолатите ще бъдат изследвани по отношение на окислителните им активности и някои специфични характеристики, които са от значение за ефективността на биологичното излугване в екосистеми, богати на сулфидни минерали. Специално внимание ще бъде отделено на оценка на риска от активността на тези микроорганизи по отношение на замърсяването на повърхностните, подпочвените води и почви с кисели дренажни води, силно натоварени с метални йони. На базата на получените резултати относно качествения състав и метаболитната активност ще бъде разработена стратегия за ограничаване на риска за околната среда Изолирането на високо активни щамове от ацидофилни хемолитотрофи е предпоставка за тяхното използване в различни направления на минералната биотехнология, свързани с преработването и използването на минерални суровини. Получените резултати ще имат фундаментални приноси върху биологията на тези специфични микроорганизми и екологията както и реална възможност за практическо приложение в минералната биотехнология. Проектът има мултидисциплинарен характер и разработването му от млади учени ще има съществен принос в изграждането на конкурентноспособни специалисти.

Детайлна информация

Национален
Фонд "Научни изследвания" - МОН Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г. МОН - Фонд „Научни изследвания”
20000,00 0,00

Координатор


СУ "Св. Климент Охридски" - Биологически факултет

д-р Ралица Валентинова Илиева

Участващи подструктури на СУ "Св. Климент Охридски"


Ръководител(и) в СУ "Св. Климент Охридски"


Партньори на проектаНаучни прояви

<януари 2019 г.>
пнвтсрчтптсбнд
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910