СУ "Св. Климент Охридски"

Научноизследователски проекти

Skip Navigation Links
 

Търсене

Новини

Вход в системата

 

 

>>Регистрация
>>Забравена парола

Ръководство


Виртуална аудитория. Изработване на електронна платформа за обучение по кодикология, палеография, архивистика и документалистика с херменевтика на базата на ръкописното и архивно-документалното наследство, съхранявано в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“.13.12.2018 г. 13.12.2021 г.

Изработването на елекетронна платформа по палеография и архивистика като първа стъпка към виртуалното обучение по тези дисициплин е от стратегическо значение не само за теоретичните постижения в посочените области на съвременно научно познание, което в случая е интегрално, но и за обучението на бъдещите историци, архивисти и палеографи у нас в условията на глобалната технологична парадигма. При тези условия класическият университетски образователен и изследователски модел логично се трансформира и модернизира чрез създаване и използване на различни образователни ресурси и платформи с помощта именно на информационните технологии и интелектуални комуникации. В Центъра за славяно-визанитйски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ се съхраняват: личният научен архив на проф. Иван Дуйчев, документи и личната му кореспонденция, които в своята съвкупност са безценен извор не само за творческата лаборатория на учения, но и за един широк хронологически отрязък от историята на българската хуманитаристика, обхващащ втората и третата четвърт на двадесети век – век на драматични промени в социалната и политическа структура на българското общество. Личният архив на професора е една солидна база, за да се започне издирването на онези теми и проблеми, които биха позволили изработването на един качествен, модерен и полезен дигитален справочник за постигнатото в тези области и биха насочили към нови научни хоризонти и предизвикателства младите изследователи. Ето защо смятаме на основа на архива на проф. Дуйчев да издирим всички негови непубликувани материали по славянска кирилска палеография, които биха станали солидна база за осмисляне на традицията и предлагане на нови методи за работа и разрешаване на спорни проблеми, свързани с двете славянски азбуки, проблем, станал особено актуален и политизиран в последно време. Издирването на подобни материали, тяхното осъвременяване, дигитализиране и използване като учебно помагало би обогатило обучението по тези специфични проблеми на историческото познание. Като втори план на изследването, по-конкретно, в рамките на посочената тема за първи път ще бъде проучено в цялост и архивното и епистоларно наследство. Няма съмнение, че систематизирането на архивното наследство на дадената личност и съставянето на справочник от вида идеален опис в електронен формат, основан на методическите правила и изисквания, са оптимално полезни от гледна точка на потребителите на ретроспективна документна информация. От друга страна, така събраните и подходящо организирани данни, които показват изворовата база за личността в относителната ù пълнота, са гаранция за качествени документални публикации и по-надеждни и обективни в научно отношение исторически изследвания. Проектът е в съзвучие и с националните и европейските политики за повишаване на научните компетентности, за научно развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени с предоставяне на възможност за включване във водещи научни изследвания.
палеография, кодикология, архивистика, дигитален справочник

Детайлна информация

Национален
Фонд "Научни изследвания" - МОН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г. МОН - Фонд „Научни изследвания”
117070,00 0,00

Координатор


Център за Славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Вася Велинова, проф. дфн.

Участващи подструктури на СУ "Св. Климент Охридски"


Ръководител(и) в СУ "Св. Климент Охридски"Професор, vassja_velinova@abv.bg

Партньори на проектаНаучни прояви

<януари 2019 г.>
пнвтсрчтптсбнд
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910