СУ "Св. Климент Охридски"

Научноизследователски проекти

Skip Navigation Links
 

Търсене

Новини

Вход в системата

 

 

>>Регистрация
>>Забравена парола

Ръководство


Еволюция на граматическия строеж на българския и руския език в съпоставителен план: корпусен анализ и формални граматики14.6.2018 г. 14.6.2020 г.

Фундаменталният научен проблем, към чието решаване е насочен настоящият проект, е построяването на обяснителна типология на развоя на граматическия строеж на два славянски езика - българския и руския, които имат съществени структурни различия. Проектът е насочен и към създаване на модели на езиковата еволюция, опиращи се на параметрично описание на граматиката на естествения език и отчитащи взаимодействието на граматичните категории в структурата на фразата и такива параметри като състав и структура на граматичните категории, морфосинтаксис (механизми на приписване на падеж, контрол върху съгласуването, маркиране на актантите), словоред, линеаризация, клитики и информационна структура на изказването. За изследване в този проект бяха избрани най-показателните за граматичния строеж на двата езика лингвистични феномени от различни участъци на граматичната система: както от морфосинтаксиса, така и от организацията на фразата. От една страна, това са явления, представящи специфични разлики между съпоставяните езици в областта както на глаголните, така и именните категории. От друга страна, това е структура на българското и руското изречение, най-ярко различаваща се в маркирането на аргументите, синтактичните връзки при нулеви позиции и подреждането на клитичните елементи. Именно изборът на тези особено ярки феномени в граматичния строеж на двата езика определя значимостта и на проектното предложение. Чрез него се отговаря на актуалната необходимост от съпоставителни изследвания, които са базирани на най-добрите постижения на граматиката, корпусната лингвистика и езиковата типология. Изучаването на еволюцията на граматическия строеж на руския и българския език ще се осъществява чрез постиженията на съвременната корпусна лингвистика, въз основа на исторически корпуси на руския и българския език, валидиране на лингвистичните хипотези за динамиката в развитието на граматичните форми, конструкциите и избраните граматични елементи (словоред, морфосинтаксис, диференцирано маркиране на подлога и допълнението). Съпоставителните синхронни и диахронни аспекти на работата по отделните пакети предполага интегриран многоаспектен подход, при който методите на синхронното и на диахронното научно описание се съчетават със системно-структурния метод, метода на семантико-прагматичния и комуникативния анализ, метода на формалното и метода на системното описание, корпусните методи, включващи процедури за количествени и съдържателни обработки на езикови параметри, както и метода на функционалния анализ. Този комплекс от методи гарантира продуктивността и адекватността на научните изследвания по проекта. Резултатите от проекта ще включват: структурирани и публикувани данни в синхронен и диахронен аспект; типологизирани явления и научни публикации с приносен характер, повишаване на научния капацитет на членовете на екипа, разширяване на лекционните курсове с нови аспекти, както усъвършенстване на международното сътрудничество на представителите на руската и българската партньорска институция.
български език, руски език, граматичен строеж, конклузив, дубитатив, презумптив, клитики, езиков корпус, формални граматики, маркиране на аргументи

Детайлна информация

Международен
National Science Fund, Bulgaria МОН - Фонд „Научни изследвания”
25000,00 0,00

Координатор


СУ :Св. Кл. Охридски" Факултет по славянски филологии

Красимира Алексова

Участващи подструктури на СУ "Св. Климент Охридски"


Ръководител(и) в СУ "Св. Климент Охридски"


Партньори на проектаНаучни прояви

<януари 2019 г.>
пнвтсрчтптсбнд
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910